¬сички новини от ѕерник и региона
¬еганите са тигри в леглото ѕќƒ–ќЅЌќ—“» ќ“ ≈ ЎЏЌј Ќј  ј–ј”Ћ ј“ј Ќј ¬Ћјƒјя! Ѕарети от спецотр€да  обра са арестували зрелищно авт... —нимка: Ћичен архив¬ижте рапърът ¬енци ¬енц като сурвакар от —елищен дол!
   –егистраци€ѕарола

»рена —околова чете лекции по предприемачество


27 август 2012

»рена —околова
»рена —околова


»рена —околова

Ќад 400 студенти от всички висши училища в страната се събраха в јлбена на 22 август,където се провежда летни€ университет. »нициативата е на Ќационалното представителство на студентските съвети и тази година се организира със съдействието на Jobs.bg.
ѕроектът стартира като "Ќационални студентски игри" през 2002 г. и по-късно се преименува в "Ћетен университет.“ой цели да създаде услови€ за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища. „рез участието им в обучени€, семинари, спортни и културни събити€ студентите си постав€т за цел да попул€ризират масови€ непрофесионален спорт помежду си, както и да привлекат по-гол€м брой млади хора за участие в университета.“ази година интерес сред младите хора предизвика лекци€та изнесена от народни€т ппредставител от ѕѕ √≈–Ѕ »рена —околова.“€ говори за това какви са възможноситите пред млади€ човек сам да избере какъв да стане.“ази година за първи път се организира обучителен модул. «а студентите беше изключително интересно и както самите казват- изнесената от »рена —околова лекци€ е била изключително креативна и са извлекли много ползи.ўе отсенесем в къщи контректни и практични модели за справ€не и модели на поведение,споделиха младите хора.
ѕреди по-малко от месец народни€т представител »рена —околова бе инициатор на среща на представители от ћинистерството на труда и социалната политика с работодатели от пернишка област ,за да се осигури по-висока младежка заетост.“огава —околова об€ви и стартирането на една от мерките за развитието на "„овешките ресурси",като бенефициенти са регионите пострадали от природни катаклизми.≈дна от темите на летни€ университет бе точно тази :как да кандидатстват по проектите,как да бъдат лидери и предприемачи,как да управл€ват живота си сами,как да се научат да намират възможностите,които са най-подход€щи за самите студенти .»рена —околова напомни на присъстващите на лекци€та и ,че ѕерник е първата община,ко€то даде шанс на своите предприемачи ,работодатели и бизнесмени да кандидатстват по програма за трудова заетост за възстанов€ване на щетите от земетресението.ѕо тази програма само областна администраци€ в ѕерник ще назначи 120 човека.Ћетни€т университет ще продължи до 28 август 2012 година.
 ато единствени€т законоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на студентите и докторантите, Ќѕ—— се стреми да изгражда и поддържа активен диалог с представителите на бизнеса и бизнес организациите.ћного сме доволни от изнесената лекци€ от народни€т представител »рена —околова и се над€ваме и следващата година да бъде наш лектор,споделиха организаторите на про€вата в "јлбена". “ази година освен различните спортни състезани€ студентите имаха възможност да се включат и в workshop, посветен на кариерното им развитие, лидерството и предприемачеството. JOBS.BG отправи своето предизвикателство към участниците с решаване на казус за стартиране на нов бизнес. –азговор по темата Ћидерство и предприемачество със студентите проведе »рена —околова- член на  омиси€та по образование в Ќ—, а за възможностите за кариерно развитие и връзката образование-бизнес говори зам. министърът на труда и социалната политика «орница –усинова, уточниха още организаторите.

 
ƒобави/гласувай в —вежо   ƒобави в Ћюбими.ком   —подели във ‘ейсбук «апомни    »зпрати    «а печат

¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката